jelonka.co.pl
Poświęcenie sztandaru NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze
W sobotę 22.10.2016 w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze na Zabobrzu odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowni…