jelonka.co.pl
Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na Dolnym Śląsku
Dolnośląscy policjanci przeprowadzili na terenie województwa kolejne już działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pod hasłem – „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ta grupa…