jelonka.co.pl
Uroczystość Dnia Seniora w Płoszczynie
Uroczystość Dnia Seniora w Płoszczynie Dnia 10 lipca 2016r. w Świetlicy wiejskiej w Płoszczynie odbyło się uroczyste spotkanie Seniorów naszej wsi. Sołtys Pan Leon Szućko przywitał wszystkich przyb…