jeanetteniehof.se
PSYKISKA KONSEKVENSER
Hej! Den här bloggen handlar om psykiska konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Följden av att ha varit utsatt som barn gör den psykiska och fysiska ohälsan ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger. Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa