javascript-html5-tutorial.pl
Styl, konwencje i struktura CSS. Sass, OOCSS, BEM, rscss, SMACSS, OMG? - javascript-html5-tutorial.pl
Pisanie CSS jest proste. Pisanie dobrego CSS już nie. Dziś poruszamy takie tematy jak styl, konwencje i struktura CSS, podejścia typu OOCSS, BEM, i inne.