javascript-html5-tutorial.pl
Nauka AngularJS od podstaw - część III - podsumowanie - javascript-html5-tutorial.pl
Nauka AngularJS część 3, w której zajmiemy się m.in. filtrami, formularzami, dyrektywami i innymi aspektami biblioteki Angular.