javanen.se
Punschen kommer, punschen kommer
Punschens historia i Sverige har sin början i mitten av 1700-talet. Det är då arraken, som är huvudingrediensen i punsch, börjar importeras till Sverige från Ostindien. År 1733 ankrade den första o…