javanen.se
Privilegiebrev för kanongjutning
Drottning Kristinas utfärdade privilegiebrev för kanongjutning vid Åkers Styckebruk i Sörmland den 14 januari 1654 Svänger in på parkeringen utanför ICA-affären och söker mig vidare in i något som …