javanen.se
Från Stadsgränsen till Röda Sten – Klippan…
Vagnen skymmer det nya stationshuset, som låg till höger om cykelparkeringen. I bakgrunden till höger syns den viadukt som anslöt Karl Johansgatan till Torgny Segerstedtsgatan. Bild från gamla Hand…