javanen.se
Från boende på gästgiveriet i Steken till bostadsområdet Gårdsten!
Magnus Ladulås stadgar år 1279 att bönderna skulle turas om att ansvara för mat och logi för de resande. Under 1600-talet växer en stark nationalstat fram vilken kräver mycket resande för kronans f…