javanen.se
En bit på plats
1700-talets Göteborg – sill, te, siden, arrak, kryddor … I forna tider, då Ostindiska sjöfarten samt ett rikt och väl betaldt sillfiske riktade Göteborg, hopade sig här stora rikedomar, och då Nap…