jatko.me
VIBRATIONER
Är vi fysiska objekt som bestående av delar eller är vi energivågor från 50 miljarder celler som har underordnat sig ‘the central voice’ eller ‘mind’.