jatko.me
URBANISERING
Urbaniseringen är resultatet av en medveten politik och dess konsekvenser borde inte ha varit en överraskning för vare sig statens eller landsbygdens politiker.