jatko.me
Snöar
när andra sviker står dina tjänare kvar snöar på klingan