jatko.me
SMÄRTA
Kära barn, det finn ingen tröst. Vi får leva med vår smärta, besvikelse, ånger, rädsla men vi får lära oss att leva med dem.