jatko.me
Röd Stjärna
Symboler och dess betydelser beror givetvis på kontexten och på betraktarens preferenser.