jatko.me
Rikedom och makt
Vi lever i en värld där man äger tingen, marken vi står på och vattnet vi dricker. Det är en tid då värdet av tingen bestäms av hur mycket man vill betala. En tid då rikedomen samlas hos allt färre…