jatko.me
MOTSTÅND
Fredligt motstånd, makt och revolution och hur jag kan göra motstånd i vardagen. Vad är det jag gör motstånd mot, hur gör jag det, om jag gör det och varför?