jatko.me
Integration
En lång historisk betraktelse över invandring, kolonisering och integration. Jag vill inte bli integrerad i denna kultur som koloniserat mitt land. Integrerad i ett liv som bara handlar om konsumti…