jatko.me
Indiska toaletter
Indiska toaletter Som ni kanske vet finns här två varianter av toaletter, den västerlänska och en ”stå på huk” variant. Efter ett tag börjar man vänja sig vid dessa indiska toaletter. I…