jatko.me
Återresan
Jagets tillvaro observeras av självet som även har förmågan att genom sin observation stilla de känslor som uppstår och jaget blir uppmärksam på att tankar bara är en oändlig ström utan slut. Så äv…