jarte.org
ZGŁOŚ SIĘ I FOTOGRAFUJ, PISZ, WSPOMINAJ LUB NAGRYWAJ
Już przyjmujemy zgłoszenia do udziału w nowym projekcie "Opowiem ci, co działo się nim przyszliśmy". Zapraszamy na spotkania informacyjne: 6 i 13 czerwca o g. 17:30 przy ul. Chałubińskiego 6 w naszej Galerii JARTE. Od czerwca do listopada 2019 r. będzie można spędzić kreatywnie czas i współpracować z ciekawymi twórcami nad opowieściami o ludziach i