janoubia.com
لبنان يدشن أول محطة شاحن للسيارات الكهربائية | جنوبية
تدشين اول محطة شاحن للسيارات الكهربائية في لبنان..
نورا الحمصي