janoubia.com
مختار القرية لا يعرف الكتابة .. والشيخ الوحيد لا يفقه الخطابة | جنوبية
من لا يعرف النسوة الثلاث في القرية , علبة .. ولمبة .. وسمبة ..؟ إن أردت أن تتعرف إليهن فاقصد ساحة القرية .. تراهُنّ يجلسن سوية , لا يجمعهن سوى جهل المختار في الكتابة .. فمختار قريتهن شبه أمي .. …