jalansirah.com
Ketika Para Sahabat Mengeluh dengan Ayat Allah | Jalan Sirah
Para sahabat menemui Rasulullah. Mereka berlutut seraya berkata, `Ya Rasulullah, kami telah dibebani berbagai amal yang dapat kami kerjakan seperti shalat, shaum, jihad dan sedekah. Sekarang ayat itu diturunkan kepada engkau, dan kami tidak sanggup mengamalkannya.'