jagiellonia.org
Znany amerykański historyk: Obszar skrwawionych ziem w całości pokrywa się z terytorium dawnej Rzeczypospolitej - Portal Międzymorza JAGIELLONIA.ORG
Znany amerykański historyk Timothy Snyder w książce „Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem” opisał obszar, na którym w pierwszej połowie