jagiellonia.org
Putin to zbrodniarz wojenny, który musi zostać przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze! W kanadyjskim parlamencie zarejestrowano petycję
Cywilizowany świat pamięta o zbrodniach rosyjskiego prezydenta. „Władimir Putin musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ból i cierpienie spowodowane jego zbrodniami wojennymi” – powiedział kanadyjski parlamentarzysta James Bezan.