jagiellonia.org
Putin: Nie dopuściłbym do upadku ZSRR
Wbrew opinii rosyjskich marionetek w Polsce, którzy do utraty tchu z maniakalnym uporem bronią „dobrego imienia” putinowskiej „białej Rosji”, Putin nie porzucił ponurej sowieckiej spuścizny. Odwrotnie, jest szczerze dumny z tego okresu w historii Rosji i uważa, że ZSRR był Rosją – Rosją sowiecką.