jagiellonia.org
Nowy pakt Ribbentrop-Mołotow? - Portal Międzymorza JAGIELLONIA.ORG
Aleksander Dugin: Trzeba zawrzeć »nowy pakt Ribbentrop-Mołotow«! Wtedy Rosja skończy z tymi »przyjaciółmi« (państwami Europy Środkowowschodniej – red.)