jagiellonia.org
Komitet Kongresu USA popiera dążenie Ukrainy, Gruzji i Mołdawii do demokracji - Portal Międzymorza JAGIELLONIA.ORG
Komitet Izby Reprezentantów Kongresu Spraw Zagranicznych USA zatwierdził projekt rezolucji Izby Reprezentantów „W sprawie wsparcia krajów Europy Wschodniej i NATO” – informuje Voice of America.