jagiellonia.org
IPN upamiętnia ofiary „operacji polskiej” NKWD w 80. rocznicę rozpoczęcia sowieckich zbrodni - Portal Międzymorza JAGIELLONIA.ORG
W przeddzień 80. rocznicy rozpoczęcia przez NKWD masowych represji Polaków – obywateli Związku Sowieckiego (11 sierpnia 1937 r. szef NKWD Nikołaj