jagiellonia.org
V kolumna Putina w Polsce. Opublikowano obszerny raport - Portal Międzymorza JAGIELLONIA.ORG
Chodzi o partie polityczne, publicystów, stowarzyszenia i organizacje, które głoszą tezy zgodne z ze strategią opracowaną na Kremlu.