jagiellonia.org
Bałtycko-Czarnomorska Szachownica - Portal Międzymorza JAGIELLONIA.ORG
Moskwa boi się powstania Międzymorza. Stworzenie sojuszu państw Europy Środkowo-Wschodniej oznaczałoby kres marzeń o odbudowie Imperium Rosyjskiego.