jabukatv.hr
Žena sam - Jabuka TV
Borba za ženska prava i jednakost koja se vodi stoljećima još nije gotova. Iako su napravljeni određeni pomaci, žena je još uvijek diskriminirana samo zato što je žena. Za lošu poziciju žena u medijima često se krive same žene, da nisu dovoljno glasne- stoga im emisija Žena sam želi omogućiti da postanu glasne. Stvarna ženskaRead More