izjzv.org.rs
5. мај, Светски дан хигијене руку у здравственим установама: „Чиста нега за све – у твојим је рукама“
Ова кампања представља значајан део едукације здравствених радника посвећене побољшању и одржавању хигијене руку на прави начин и у право време, како би се смањио број болничких инфекција у здравственим установама.