izjzv.org.rs
Кампања „Сваки тренутак је важан“
„Сваки тренутак је важан“ назив је кампање којом се истиче важност првих 1000 дана живота и значај раних искустава за развој детета. Националну кампању покренуо је Уницеф, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством просвете, науке у технолошког развоја и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а пoпуларизују је многе установе, удружења и пословна друштва у земљи, као и Институт за јавно здравље Војводине.