izjzv.org.rs
Едукативни календар за децу за 2018. годину: „Животна средина и здравље“
Од 2004. године Институт за јавно здравље Војводине, уз подршку Градске управе за здравство Града Новог Сада, публикује едукативне календаре намењене здравствено-васпитном раду са децом предшколског и млађег основношколског узраста (6-10 година), уз пратећу обуку за васпитаче, учитеље и здравствене раднике запослене у образовним установама Града Новог Сада.