izjzv.org.rs
Informacija o epidemiji Gastroenterolocolitisa causa infectionis suspecta u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici
U epidemiji proliva moguće zarazne etiologije, u periodu od 15.-18. novembra do sada su registrovana 94 obolela među polaznicima Centra za policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Bolest je bila lakog kliničkog toka a dominirali su mučnina, bolovi u stomaku, povraćanje i proliv. Nije bilo hospitalizovanih. Prebivalište svih polaznika Centra je sa teritorije Grada Beograda. O svemu su obaveštene nadležne inspekcijske službe. Epidemiološko istraživanje je u toku a rezervoar, odnosno izvor i put prenošenja ove zarazne bolesti će biti utvrđeni tek po pristizanju rezultata laboratorijskih analiza. Rukovodstvu Centra date su preporuke za sprečavanje širenja infekcije/epidemije u kolektivu. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Institut za javno zdravlje Vojvodine