izjzv.org.rs
Zika groznica
Zika virusna infekcija (oboljenje koje prenose komarci zaraženi Zika virusom koji spada u rod Flavivirusa). Kako se virus prenosi? Osnovni put prenošenja Zika virusa je ubod zaraženog komarca iz roda Aedes koji nisu uobičajeni za naše područje. Za njih je karakteristično da ubadaju tokom dana- naročito ujuto i u kasnim večernjim satima. Spominju se i dodatni načini prenosa infekcije: perinatalno, tokom porođaja-ukoliko je majka inficirana, seksualnim putem a postoji i potencijalni rizik od prenosa putem transfuzike krvi. Ovi rizici imaju više teoretski značaj za naše područje ali mogu biti značajni u područjima gde je Zika groznica prisutna decenijama kao što su Južna i Centralna Amerika. Kod nas je moguća pojava importovanih slučajeva kod putnika u međunarodnom saobraćaju koji dolaze iz ugroženih zemalja (23 zemlje centralne i južne Amerike).