izjzv.org.rs
Недеља здравља уста и зуба
У Србији ће се од 14. до 20. маја 2018. године обележити XVIII „Недеља здравља уста и зуба“. Ова кампања се обележава у организацији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, мреже института/завода за јавно здравље и Стоматолошког факултета Универзитета у Београду.