izjzv.org.rs
SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ „Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu”
Туберкулоза је заразна болест коју изазива бактерија (бацил) туберкулозе. Инфекција се преноси ваздухом, изузетно ретко на други начин. Најважнији извор преношења инфекције су болесници са плућном туберкулозом.