izjzv.org.rs
НОВА ЗДРАВСТВЕНА ТЕХНОЛОГИЈА MULTIPLEX PCR
Центар за микробиологију, у циљу унапређења дијагностике, увео je нову здравствену технологију – Multiplex PCR.