izglave.com
ZAVRŠIĆU NA LAJAVCU | !ZGLAVE
Sada je već sasvim jasno, sigurno da sigurnije ne može biti, u ovu, novu, napredniju, još težu godinu, u kojoj me, zajedno sa svim ostalim gradjanima tek očekuju bolni rezovi, ušao sam kao prezaduženo lice. Dakle, ne zadužen. Prezadužen, već! To, da pojednostavim stvari, znači: nema šanse da se izvadim iz dugova, nema šanse ni …