itpark.com.vn
Cách bỏ chặn và mở chặn tin nhắn rác trên facebook messenger
Tin nhắn facebook giúp bạn liên hệ và nói chuyện với những người. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp chúng ta bị làm phiền bởi các tin nhắn quảng cáo và bạn muốn mở chặn tin nhắn trên facebook. Hoặc sau một thời gian bạn muốn bỏ chặn tin nhắn những người đó thì […]