itfuckup.pl
Spam od Rоbеrtа Lеwаndоwskіа
Robert Lewandowski zainwestował na giełdzie, przeraził kilka dużych banków i… Spam od Rоbеrtа Lеwаndоwskіа? …przy okazji zmienił płeć! :> Co na to jego żona?