itfuckup.pl
Uber Eats, polska język…
Kali mówi, Kali być, Kali mieć… polska język, łatwa język w Uber Eats: No… prawie się udało, panowie! :>