itfuckup.pl
Mini Gender Changer
Facebook pozwala na 56 różnych sposobów wyrażenia własnej płci. Tylko… po co? Skoro, aby osiągnąć efekt "gender changer" potrzebujesz jedynie… tego! :P