itfuckup.pl
Składanie dyspozycji w iPKO
Dzień po dniu, fuckup za fuckupem. Tym razem składanie zleceń i dyspozycji oraz wysyłanie wniosków do PKO BP przez iPKO: W PKO BP do składania w/w służy odrębny serwis. Bóg jeden raczy wiedzieć, dl…