itfuckup.pl
Admin nie rychliwy…
…ale sprawiedliwy! Poinformował o przerwie w dostępie? Poinformował! Można? Można…