itechblog.co
[Android] Link tài khoản Outlook và Yahoo vào Gmail để được xài những tính năng chỉ dành cho Gmail - iTechBlog Bring News Everyday
Google vừa đưa ra chức năng liên kết các tài khoản email khác với Gmail để tận dụng được những tính năng trước đây vốn chỉ dành riêng cho dịch vụ của hãng. Ví dụ, bạn có thể link tài khoản Yahoo và Outlook của mình vào tài khoản Gmail hiện có để xài chung... Read More